วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนของเทอมนี้


คาบที่เก้าวันจันทร์ไม่มีสอน ส่วนคาบที่เก้าอังคาร กับคาบที่สองวันศุกร์ สอนวิชาภาษาบาฮาซา มาเลย์

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกของการก้าวสู่วิชาชีพครู ที่เรียกว่า " ครูพันธ์ใหม่"   วันนี้ฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าลงชื่อการเข้าทำงานในเรงเรียนแห่งนี้ จากนั้นก็ไปคุมนักเรียนจัดแถวเวลา 07.50 น. แล้วก็ปล่อยแถวเวลา 08.15 น.

กิจกรรมหลังจากนี้....

  1. เข้าประชุมกับผู้อำนวยการ